BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Socjalny / Zastępca kierownika ds. finansowych - pełnomocnik Kwestora