BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Bezpieczeństwa Informacji PW

ul. Polna 50, lok. 311
00-644 Warszawa

tel. wew.: 6004
e-mail: dbipw@pw.edu.pl
www: https://docs.pw.edu.pl/dbipw/
Zapraszamy na stronę DBI PW. Loginem jest adres e-mail PW, a hasłem - hasło do poczty e-mail PW

Kierownik

mgr inż. Tomasz Buczek


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1484
e-mail: tomasz.buczek@pw.edu.pl

Sekretariat

Beata Grzegorczyk


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6004
e-mail: beata.grzegorczyk@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Bartosz Kujawa


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1331
e-mail: bartosz.kujawa@pw.edu.pl

mgr Daria Siembida


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7027
e-mail: daria.siembida@pw.edu.pl

mgr Maria Tarnowska


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1483
e-mail: maria.tarnowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Więckowska


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 311

e-mail: katarzyna.wieckowska@pw.edu.pl