BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Analiz Strategicznych

Gmach Rektorska 4
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

Kierownik

dr Katarzyna Modrzejewska


pok. 1.09

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5978
e-mail: katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr Dariusz Parzych


pok. 1.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1563
e-mail: dariusz.parzych@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

dr Aleksandra Wycisk-Ficek

starszy specjalista

pok. 1.14

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1459
e-mail: aleksandra.wycisk@pw.edu.pl

mgr Ewa Bichta

specjalista

pok. 1.19

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5568
e-mail: ewa.bichta@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Budna

specjalista ds. administracyjnych

pok. 1.12

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1429
e-mail: malgorzata.budna@pw.edu.pl

mgr Marcin Karolak

specjalista ds. wizualizacji danych

pok. 1.19

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5568
e-mail: marcin.karolak@pw.edu.pl

mgr Magda Matysiak

specjalista

pok. 1.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1429
e-mail: magda.matysiak@pw.edu.pl

mgr Klaudyna Nowińska

specjalista ds. administracyjnych

pok. 1.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5568
e-mail: klaudyna.nowinska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Płaszczyca

specjalista

pok. 1.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1563
e-mail: malgorzata.plaszczyca@pw.edu.pl

mgr Monika Zgutka

specjalista

pok. 1.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1563
e-mail: monika.zgutka@pw.edu.pl

inż. Joanna Hawrysz

referent ds. badań i analiz

pok. 1.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1563