BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Analiz Strategicznych / Pracownicy Działu