BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy / Sekcja rozliczeń finansowych / Kierownik ds. sprzedaży / Pracownicy sekcji