BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Administracyjno Gospodarczy / Administracje obiektów / Administracja Rejonu 3,4,5 / Kierownik

Pracownicy obsługi

Wojciech Bąk


Budynek Oficyny Wydawniczej PW
ul. Polna 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5596

Artur Całka


Budynek Oficyny Wydawniczej PW
ul. Polna 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5596

Mateusz Guba


Budynek Stołówki PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Andrzej Klimaszewski


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Gielo Krzysztof


Budynek Stołówki PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Mariusz Lacek


Budynek Oficyny Wydawniczej PW
ul. Polna 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5596

Cezary Najmark


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Marek Oszkiel


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Adam Piskorz


Budynek Oficyny Wydawniczej PW
ul. Polna 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5596

Wojciech Styczek


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Ewa Tarnowska


Budynek Stołówki Centralnej PW

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5574

Zdzisław Łukaszewski


Budynek Oficyny Wydawniczej PW
ul. Polna 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5596