BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Podstawowe jednostki organizacyjne Filii w Płocku / Zespół Matematyki, Informatyki i Fizyki

Pracownicy Zespołu

Adiunkci

dr Piotr Fulmański

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 225

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 252
e-mail: Piotr.Fulmanski@pw.edu.pl

dr Izabela Józefczyk

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 255

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 175
e-mail: Izabela.Jozefczyk@pw.edu.pl

dr Adam Leszczyński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 257

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 162
e-mail: Adam.Leszczynski@pw.edu.pl

dr Katarzyna Matczak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 230

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 164
e-mail: Katarzyna.Matczak@pw.edu.pl

dr Cezary Obczyński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 254

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 158
e-mail: Cezary.Obczynski@pw.edu.pl

dr Andrzej Pankowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 256

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 175
e-mail: Andrzej.Pankowski@pw.edu.pl

dr inż. Roman Rumianowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 260

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 265
e-mail: Roman.Rumianowski@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Bartłomiej Pawlak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 264

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 179
e-mail: Bartlomiej.Pawlak@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

mgr Monika Dyoniziak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 218

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 162
e-mail: Monika.Dyoniziak@pw.edu.pl