BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Dominika Kozon - Markiewicz

„NOWE POLIMERY ANTYBAKTERYJNE ZABURZAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DWUWARSTWY LIPIDOWEJ, BADANIA MECHANIZMÓW AKTYWNOŚCI I REGULACJI PRZEWODNICTWA JONOWEGO”

Doktorant: mgr inż. Dominika Kozon - Markiewicz

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Dominik Jańczewski (Wydział Chemiczny PW)

Data obrony: 2023-10-06
Data przyznania stopnia: 2023-10-17

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. Michał Arabski, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Mariusz Kępczyński, prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 13.06.2023 15:59

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 23.10.2023 15:44