BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

podinsp. mgr Katarzyna Razarenkow

„ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO MIKROŚLADÓW W POSTACI WYBRANYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH I LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH W ASPEKCIE STOSOWANYCH ŚRODKÓW PROBIERCZYCH I ZACHODZĄCYCH EFEKTÓW STARZENIOWYCH”

Doktorant: podinsp. mgr Katarzyna Razarenkow

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, prof. WIChiR (Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii)

Data obrony: 2022-01-17
Data przyznania stopnia: 2022-02-15
Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. IES (Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie)

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska – Jóźwik (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)

Prof. dr hab. Marek Szklarczyk (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 13.06.2021 21:17

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 18.05.2023 14:17