BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Stanisław Michałek

„FLOW CHEMISTRY W SYNTEZIE INHIBITORÓW KINAZ. OPTYMALIZACJA PROCESU I POWIĘKSZANIE SKALI”

Doktorant: mgr inż. Stanisław Michałek

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Zbigniew Ochal (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Promotor rozprawy: dr inż. Marcin Zagozda (Celon Pharma S.A.)

Data obrony: 2023-10-27
Data przyznania stopnia: 2023-11-14

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk)

Dr hab. inż. Ewa Janus, prof. uczelni (Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Dr hab. inż. Dominik Koszelewski (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:31

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 17.11.2023 12:58