BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Rafał Jerzy Kopiasz

„SYNTEZA NOWYCH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH POLIKATIONÓW ORAZ BADANIA ICH AKTYWNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MIKROORGANIZMÓW I LIPOSOMÓW”

Doktorant: mgr inż. Rafał Kopiasz

Promotor: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Data obrony: 2022-05-09
Data przyznania stopnia: 2022-05-24
Dyscyplina: nauki chemiczne
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska) 
Dr hab. inż. Emilia Sikorska, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Ewa Szczygieł

w dniu: 05.04.2022 13:54

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 26.01.2023 12:40