BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Piotr Grześkowiak

SYNTHESIS AND EVALUATION IN VITRO OF NOVEL ARGININE ANALOGUES AS POTENTIAL NEW COMPONENTS OF METABOLIC ANTICANCER THERAPY.”

Doktorant: mgr inż. Piotr Grześkowiak

Promotor: Dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny PW)

Promotor: Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz (lnstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN)

Data powołania recenzentów: 2024-02-20

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Dorota Gabriela Piotrowska (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Prof. dr hab. Jarosław Czyż (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Dorota Nowak, prof. uczelni (Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:57

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 09.05.2024 09:56