BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Patrycja Kowalik

"UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW STOPOWYCH AGINS2-ZNS I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH"

Doktorant: mgr inż. Patrycja Kowalik
Tryb: studia doktoranckie/program Tri-Bio-Chem

Promotor: dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Promotor: prof. dr hab. Anna Maria Nowicka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Data obrony: 2023-04-03
Data przyznania stopnia: 2023-04-18

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. uczelni (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel (Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny)

Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Ewa Szczygieł

w dniu: 26.01.2023 09:41

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 11:01