BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Mariola Stypik

„OPRACOWANIE I SYNTEZA INNOWACYJNYCH ZWIĄZKÓW MAŁOCZĄSTECZKOWYCH, INHIBITORÓW KINAZY PI3K, JAKO POTENCJALNYCH LEKÓW W LECZENIU TOCZNIA RUMIENIOWATEGO ORAZ INNYCH CHORÓB ZAPALNYCH I AUTOIMMUNOLOGICZNYCH”

Doktorant: mgr inż. Mariola Stypik

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Zbigniew Ochal (Wydział Chemiczny PW)

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Zagozda (Celon Pharma S.A.)

Data obrony: 2023-10-16
Data przyznania stopnia: 2023-10-17

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. inż. Grażyna Groszek, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska)

Prof. dr hab. Dorota Piotrowska (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Dr hab. Anita Płazińska, prof. uczelni (Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:26

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 23.10.2023 15:40