BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Maria Mazur

"(AMINOMETYLO)POCHODNE FERROCENU– SYNTEZA, STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE”

Doktorant: mgr. inż. Maria Mazur

Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Data obrony: 2022-11-04

Data przyznania stopnia: 2022-11-22

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

dr hab. inż. Wojciech Bury (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

prof. dr hab. Konrad Kowalski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)

prof. dr hab. Cezary Pietraszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 13.06.2021 21:14

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 11:09