BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Maria Jędrzejewska

„OPRACOWANIE EFEKTYWNYCH METOD WYTWARZANIA I DOMIESZKOWANIA NANOKRYSTALICZNEGO TLENKU CYNKU Z ZASTOSOWANIEM ŚCIEŻKI METALOORGANICZNEJ”

Doktorant: mgr inż. Maria Jędrzejewska

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Data obrony: 2022-11-18

Data przyznania stopnia: 2022-11-22

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

dr hab. Michał A. Borysiewicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie)

prof. dr hab. Zbigniew Sojka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii)

prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Ewa Szczygieł

w dniu: 04.10.2022 15:00

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 18.05.2023 14:14