BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Karolina Rolińska

„POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH – BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI”

Doktorant: mgr inż. Karolina Rolińska

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski (Wydział Chemiczny PW)

Promotor: dr hab. Andrzej Sikorski, prof. uczelni (Wydział Chemii UW)

Data obrony: 2023-04-24
Data przyznania stopnia: 2023-05-23

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:
dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny) 

dr hab. inż. Jaromir Lechowicz, prof. uczelni (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny)

dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 26.01.2023 12:03

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 11:04