BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Ewa Kobylska

„BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH, STRUKTURY ORAZ AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ METABOLITÓW NOWYCH ANALOGÓW INSULINY”

Doktorant: mgr inż. Ewa Kobylska

Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Chudy (Wydział Chemiczny PW)

Data obrony: 2023-06-05
Data przyznania stopnia: 2023-06-13

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. NIL (Narodowy Instytut Leków)

Dr hab. Paweł Mak, prof. UJ (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński)  

Prof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 26.01.2023 11:58

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 13.06.2023 15:51