BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Edyta Pęśko

„LAYERED IRON CHALCOGENIDES INTERCALATED WITH ADDUCTS OF LEWIS BASES AND ALKALI METALS: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION"

Doktorant: mgr inż. Edyta Pęśko

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: dr. Alexandros Lappas (FORTH, Grecja)

Data obrony: 2024-01-08
Data przyznania stopnia: 2024-01-23

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. uczelni (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska)

Prof. dr hab. inż. Artur Błachowski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dr hab. Dorota Pawlak, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 11.08.2023 12:05

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 24.01.2024 10:12