BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Aleksandra Tobolska

„PROJEKTOWANIE RECEPTORÓW MOLEKULARNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE”

Doktorant: mgr inż. Aleksandra Tobolska

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (Wydział Chemiczny PW)

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Sęk (Wydział Chemii UW)

Data obrony: 2023-04-28
Data przyznania stopnia: 2023-05-23

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:
Prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański) 

Dr hab. inż. Joanna Cabaj, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 26.01.2023 10:48

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 11:04