BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr Ewelina Wałęka-Bargieł

„WYKORZYSTANIE MIKRO-/NANOŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE JAKO NOŚNIKI LEKÓW”

Doktorant: mgr Ewelina Wałęka-Bargieł

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Dybko (Wydział Chemiczny PW)

Promotor: dr hab. Marcin Karbarz (Wydział Chemii UW)

Data obrony: 2023-04-14
Data przyznania stopnia: 2023-04-18

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)

Dr hab. Sylwia Flis, prof. uczelni (Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW)  

Dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. uczelni (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 26.01.2023 11:52

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 11:03