BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej / Instytut Inżynierii Budowlanej / Pracownicy Instytutu

Adiunkci

dr inż. Mirosław Siennicki


pok. 250

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6567
e-mail: miroslaw.siennicki@pw.edu.pl

dr Janusz Sobieraj


pok. 523

e-mail: janusz.sobieraj@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Sokół


pok. 233b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6524
e-mail: tomasz.sokol@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Sokołowska


pok. 543

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6482
e-mail: joanna.sokolowska@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Szeliga


pok. 241

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6572
tel. miejski: 22 825 92 80
e-mail: ewa.szeliga@pw.edu.pl

dr inż. Aleksander Szwed


pok. 134

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5676
e-mail: aleksander.szwed@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Terlikowski


pok. 321

e-mail: wojciech.terlikowski@pw.edu.pl

dr inż. Marek Urbański


pok. 345

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6578
e-mail: marek.urbanski@pw.edu.pl

dr inż. Dariusz Walasek


pok. 522

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6408
e-mail: dariusz.walasek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz


pok. 319

e-mail: arkadiusz.weglarz@pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Wierzbicki


pok. 219

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6560
e-mail: stanislaw.wierzbicki@pw.edu.pl

dr inż. Maria Włodarczyk


pok. 341

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6301
e-mail: maria.wlodarczyk@pw.edu.pl

dr inż. Izabela Wójcik-Grząba


pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6561
e-mail: izabela.grzaba@pw.edu.pl

dr inż. Kamil Załęgowski


pok. 550

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6228
e-mail: kamil.zalegowski@pw.edu.pl