BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rad Naukowych Dyscyplin / Uchwały Rad Naukowych Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Biotechnologia Politechniki Warszawskiej

PRZEWODNICZĄCY - prof. dr. hab. inż. Michał Chudy (Wydział Chemiczny)

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 05.02.2024 09:56

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 28.02.2024 11:26