•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Habilitacje / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Dyscyplina inżynieria lądowa i transport, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Na podstawie art. 18 a ust. 12 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pana dr inż. Romana Jaskulskiego

Na podstawie art. 18 a ust. 12 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani dr inż. Annie Barszcz

Na podstawie art. 18 a ust. 12 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani dr inż. Magdalenie Ataman

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 19.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 07.12.2020 12:35

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.01.2021 12:21