•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Zespoły

Zespół Zadaniowy ds. ustalenia warunków umowy wieloletniej dzierżawy lub zbycia nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 2

  • dr inż. Krzysztof Dziedzic - przewodniczący;
  • mgr inż. Lidia Przerwa;
  • mgr Danuta Supera;
  • dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW;
  • dr inż. Grzegorz Michalak.

Decyzja nr 9/2018 Rektora PW z dnia 17.01.2018 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 18.01.2018 14:08

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 18.01.2018 14:08