BIP PW / Władze / Prorektorzy

Prorektor ds. Studiów

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 112
00-661 Warszawa

e-mail: prorektor.studia@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7828
tel. miejski: 22 628 0050

Sekretariat

Dorota Jędrzejewska

Specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. studiów

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7828
tel. miejski: 22 628 0050
fax: 22 234 7209
e-mail: dorota.jedrzejewska@pw.edu.pl

Zakres działania prorektora ds. studiów

1) sprawy organizacji i funkcjonowania procesu dydaktycznego;
2) sprawy jakości kształcenia i akredytacji;
3) sprawy kształcenia ustawicznego, w tym studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
4) nadzór merytoryczny nad ewidencją studiów i podpisywanie dyplomów;
5) nadzór nad kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawie rozliczania zadań dydaktycznych, w tym pensum dydaktycznego;
6) sprawy związane z uchwalaniem regulaminu studiów;
7) nadzór nad działalnością Centrum Współpracy Międzynarodowej w zakresie wymiany studentów i międzynarodowej działalności dydaktycznej PW oraz koordynacja działań związanych z uczestnictwem PW w konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE;
8) sprawy kształcenia w językach obcych;
9) nadzór nad działalnością Studium Języków Obcych;
10) nadzór nad Centrum Studiów Zaawansowanych;
11) nadzór merytoryczny nad jednostkami ogólnouczelnianymi prowadzącymi kształcenie w trybie zdalnym;
12) nadzór nad działalnością Szkoły Biznesu;
13) nadzór nad działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
14) wspieranie innowacyjnych form kształcenia realizowanych przez jednostki PW;
15) nadzór merytoryczny nad Zespołem ds. Rozwoju USOS PW powołanym i funkcjonującym
w CI PW;
16) koordynację i wspieranie aktywności dydaktycznej odbywającej się w sferze międzywydziałowej.