•  

BIP PW / Władze

Pełnomocnicy Rektora

Kadencja 2020 - 2024

 • dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska - Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania (decyzja nr 203/2021);
 • dr inż. Robert Głębocki, prof. uczelni - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Kraśniewski - Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia (decyzja nr 31/2021);
 • dr inż. Krzysztof Kukiełka - Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem (odwołany decyzją nr 298/2021 Rektora);
 • prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kulik - Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego (decyzja nr 352/2021 Rektora PW z dnia 20.12.2021 r.);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła - prof. uczelni - Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji (decyzja nr 220/2020);
 • dr inż. Wojciech Pawłowski - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • mgr inż. Mirosław Rafalski - Pełnomocnik Rektora do kierowania działalnością koncesjonowaną (decyzja nr 196/2020);
 • mgr inż. Joanna Reweda - Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa imprez (decyzja nr 81/2021);
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska - Pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia Strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R (decyzja nr 18/2022 Rektora PW z dnia 28.01.2022 r.);
 • dr inż. Marta Skierniewska - Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami (decyzja 62/2022);
 • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni - Pełnomocnik Rektora ds. cyberbezpieczeństwa (decyzja nr 48/2021);
 • dr. hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej w zakresie spraw studenckich (decyzja nr 322/2022);
 • dr inż. Michał Wiśniewski - Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem (decyzja nr 298/2021 Rektora);
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska - Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia w zakresie nauki i kształcenia doktorantów (decyzja nr 25/2021);
 • prof. dr. hab. inż. Adam Kisiel - Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej (decyzja nr 72/2023).

Pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020 -2024 

 • dr. inż. Krzysztof Urbaniak -Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • mgr Paulina Gryglaszewska - Wydział Architektury;
 • mgr Aleksandra Witkowska - Wydział Chemiczny;
 • mgr Ewa Kowalska - Wydział Chemiczny (decyzja nr 80/2022)
 • mgr inż. Paweł Narożniak - Wydział Elektryczny;
 • mgr Małgorzata Książkiewicz - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • mgr Aneta Zarzycka - Wydział Fizyki (decyzja nr 325/2022);
 • dr. hab. inż. Paweł Bylina, prof. uczelni - Wydział Geodezji i Kartografii;
 • mgr Aleksandra Stańczyk - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • mgr Anna Lewczuk - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (decyzja nr 253/2023);
 • dr. inż. Kamil Załęgowski - Wydział Inżynierii Lądowej;
 • dr. hab. inż. Marek Krasnowski - Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • mgr. inż. Michał Haraburda - Wydział Mechaniczny Technologiczny;
 • Katarzyna Kmita - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • dr. inż. Andrzej Grzebielec - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • mgr inż. Aleksandra Gawin - Wydział Mechatroniki;
 • mgr Jolanta Janiszewska - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
 • mgr. Dariusz Hejduk - Wydział Transportu;
 • mgr. inż. Sylwester Pięta - Wydział Zarządzania;
 • mgr Beata Pawelczyk - Studium Języków Obcych;
 • Piotr Zając - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • mgr inż. Aleksandra Golańska - Centrum Projektów Rozwojowych;
 • mgr Katarzyna Więckowska - Administracja Centralna;
 • mgr Bartosz Kujawa - Administracja Centralna;
 • Marek Marchut - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT;
 • Agnieszka Felczak - Szkoła Biznesu;
 • mgr Aneta Sieczka-Milcarz - Biblioteka Główna;
 • mgr Jakub Jernaś - Samorząd Studencki PW;
 • mgr inż. Piotr Furmanek - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej (decyzja nr 130/2023).

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 06.02.2013

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 08.02.2008 14:23

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.09.2023 10:25