BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Terminarz posiedzeń Senatu w roku akademickim 2023/2024