•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Zarządzania

Gmach Nowy Technologiczny
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 85

Dziekan

e-mail: dziekan.wz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba


pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Wieslaw.Kotarba@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych i Rozwoju

dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. uczelni


pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Lech.Gasiorkiewicz@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni


pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Dydaktyki

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni


Narbutta 85, Gmach NT pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8414
e-mail: Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Grzegorz Kunikowski


pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Grzegorz.Kunikowski@pw.edu.pl