BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami

Pracownicy Zakładu Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska


e-mail: Agnieszka.Bitkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni


e-mail: Eryk.Glodzinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. uczelni


e-mail: Tadeusz.Grzeszczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni


e-mail: Waldemar.Izdebski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni


e-mail: Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl

dr inż. Olga Ciechańska-Kopeć


e-mail: Olga.Ciechanska@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Kryś


e-mail: Piotr.Krys@pw.edu.pl

dr inż. Justyna Smagowicz


e-mail: Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl

dr inż. Cezary Szwed


e-mail: Cezary.Szwed@pw.edu.pl

dr Marek Zawada


e-mail: Marek.Zawada@pw.edu.pl

mgr inż. Daria Brun


e-mail: Daria.Brun@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Łabędzki


e-mail: Krzysztof.Labedzki@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Szymborski


e-mail: Mateusz.Szymborski@pw.edu.pl

mgr Radosław Zając


e-mail: Radoslaw.Zajac@pw.edu.pl