BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Prodziekan ds. Studiów / Dziekanat ds. Studiów