BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania

Pracownicy Wydziału

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska


pok. 213

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 74
e-mail: Agnieszka.Bitkowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Ewa Drabik


pok. 232

e-mail: Ewa.Drabik@pw.edu.pl

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska


pok. 213

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8274
e-mail: Grazyna.Gierszewska@pw.edu.pl

prof. dr hab. Leszek Jasiński


pok. 131

e-mail: Leszek.Jasinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. Jan Monkiewicz


pok. 231

e-mail: Jan.Monkiewicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. Mieczysław Morawski


pok. 131

e-mail: Mieczyslaw.Morawski@pw.edu.pl

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska


pok. 233

e-mail: Katarzyna.Szczepanska@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni


pok. 101L (lewy)

e-mail: Eryk.Glodzinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. uczelni


pok. 212

e-mail: Tadeusz.Grzeszczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni


pok. 6S (środkowy)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 93
e-mail: Waldemar.Izdebski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni


pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8432
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agata Pierścieniak, prof. uczelni


pok. 228

e-mail: Agata.Pierscieniak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni


pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8414
e-mail: Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl

dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni


pok. 124

e-mail: Grzegorz.Rzadkowski@pw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. uczelni


pok. 213

e-mail: m.sidor.rzadkowska@pw.edu.pl

dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk, prof. uczelni


pok. 124

e-mail: sylwia.sysko.romanczuk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni


pok. 232

e-mail: Tadeusz.Wascinski@pw.edu.pl

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni


pok. 124

e-mail: Andrzej.Wodecki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni


pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8432
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Janusz.Zawila-Niedzwiecki@pw.edu.pl

Docenci

doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski


pok. 131

e-mail: Marek.Kisilowski@pw.edu.pl

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr inż. Krzysztof Bartczak


pok. 228

e-mail: Krzysztof.Bartczak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Domański


pok. 137

e-mail: Jaroslaw.Domanski@pw.edu.pl

dr inż. Jolanta Jurczak


pok. 134

e-mail: Jolanta.Jurczak@pw.edu.pl

dr hab. Piotr Korneta


pok. 131

e-mail: Piotr.Korneta@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Kotarba


pok. 233

e-mail: Marcin.Kotarba@pw.edu.pl

dr Marta Kruk


pok. 46

e-mail: Marta.Kruk@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Kryś


pok. 228

e-mail: Piotr.Krys@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Kunikowski


pok. 101L (lewy)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8432
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Grzegorz.Kunikowski@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lisowska


pok. 6P (prawy)

e-mail: Agnieszka.Lisowska@pw.edu.pl

dr Igor Perechuda


pok. 211

e-mail: Igor.Perechuda@pw.edu.pl

dr inż. Danuta Rojek


pok. 6P (prawy)

e-mail: Danuta.Rojek@pw.edu.pl

dr hab. Agnieszka Skala-Gosk


pok. 133

e-mail: Agnieszka.Skala@pw.edu.pl

dr inż. Marta Skierniewska


pok. 134

e-mail: Marta.Skierniewska@pw.edu.pl

dr inż. Witold Skomra


pok. 230

e-mail: Witold.Skomra@pw.edu.pl

dr inż. Justyna Smagowicz


pok. 141

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 02
e-mail: Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl

dr Lidia Sobczak


pok. 46

e-mail: Lidia.Sobczak@pw.edu.pl

dr inż. Olga Sobolewska


pok. 134

e-mail: Olga.Sobolewska@pw.edu.pl

dr inż. Cezary Szwed


pok. 141

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 02
e-mail: Cezary.Szwed@pw.edu.pl

dr Arkadiusz Szymanek


pok. 230

e-mail: Arkadiusz.Szymanek@pw.edu.pl

dr Joanna Węgrzyn


pok. 46

e-mail: Joanna.Wegrzyn@pw.edu.pl

dr inż. Michał Wiśniewski


pok. 109

e-mail: Michal.Wisniewski@pw.edu.pl

mgr Marek Zawada


pok. 6P (prawy)

e-mail: Marek.Zawada@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Olga Ciechańska-Kopeć


pok. 211

e-mail: Olga.Ciechanska@pw.edu.pl

dr Bogumił Czerwiński


pok. 230

e-mail: Bogumil.Czerwinski@pw.edu.pl

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz


pok. 211

e-mail: Artur.Gasiorkiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Michael Jaksa


pok. 211

e-mail: Michal.Jaksa@pw.edu.pl

dr Szymon Kolwas


pok. 211

e-mail: Szymon.Kolwas@pw.edu.pl

dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska


pok. 6L (lewy) / 106

e-mail: Agata.Lamparska@pw.edu.pl

dr inż. Edyta Malicka


pok. 213

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 74
e-mail: Edyta.Malicka@pw.edu.pl

dr inż. Kamil Sitarski


pok. 211

e-mail: Kamil.Sitarski@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Skroban


pok. 6L (lewy)

e-mail: Katarzyna.Skroban@pw.edu.pl

dr Dionizy Smoleń


pok. 6L (lewy)

e-mail: Dionizy.Smolen@pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

mgr inż. Daria Brun


pok. 141

e-mail: Daria.Brun@pw.edu.pl

mgr Justyna Kacprzak


pok. 46

e-mail: Justyna.Kacprzak@pw.edu.pl

dr Agnieszka Kucharska


pok. 211

e-mail: Agnieszka.Kucharska@pw.edu.pl

mgr inż. Daniel Szaniewski


pok. 233

e-mail: Daniel.Szaniewski@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Szymborski


pok. 228

e-mail: Mateusz.Szymborski@pw.edu.pl

mgr Mirosław Wójcik


pok. 213

e-mail: Miroslaw.Wojcik@pw.edu.pl

mgr Radosław Zając


pok. 109

e-mail: Radoslaw.Zajac@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Łabędzki


pok. 6P prawy

e-mail: Krzysztof.Labedzki@pw.edu.pl

Asystenci dydaktyczni

mgr inż. Iwona Głażewska


pok. 6L (lewy)

e-mail: Iwona.Glazewska@pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Mączyński


pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 77
e-mail: Jacek.Maczynski@pw.edu.pl

dr Daniel Młodzianowski


pok. 228

e-mail: Daniel.Mlodzianowski@pw.edu.pl

mgr Piotr Młodzianowski


pok. 4

e-mail: Piotr.Mlodzianowski@pw.edu.pl

mgr inż. Sylwester Pięta


pok. 109

e-mail: Sylwester.Pieta@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Ścibisz


pok. 109

e-mail: Marcin.Scibisz@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Ewa Dąbrowska


pok. 105

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Ewa.Dabrowska@pw.edu.pl

mgr inż. Iwona Dobrzyńska


pok. 140a

Samodzielne Stanowisko

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 10
e-mail: Iwona.Dobrzynska@pw.edu.pl

mgr Anna Dudkowska-Ściślak - urlop


pok. 135

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 99
e-mail: Anna.Dudkowska@pw.edu.pl

mgr Marzena Fabijańska


pok. 137

Biuro Dziekana

Obsługa administracyjna Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Opieka administracyjna nad postępowaniami o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: (22) 849 94 43
e-mail: Marzena.Fabijanska@pw.edu.pl

mgr Karolina Iwanowicz


pok. 135

Biuro ds. Planowania i Rozliczania Dydaktyki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 99
e-mail: Karolina.Iwanowicz@pw.edu.pl

mgr Ewelina Korzeniowska


pok. 5

Dziekanat ds. Studenckich

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 94
e-mail: Ewelina.Korzeniowska@pw.edu.pl

Dorota Lurka


pok. 43

Biuro Obsługi Doktorantów

Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego

tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 85
e-mail: Dorota.Lurka@pw.edu.pl

mgr inż. Agata Maciszewska


pok. 105

Kierownik Dziekanatu ds. Studiów

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Agata.Maciszewska@pw.edu.pl

mgr Julita Matusiak


pok. 137

Biuro Dziekana

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: (22) 849 94 43
e-mail: Julita.Matusiak@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Rybak


pok. 104

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Katarzyna.Rybak@pw.edu.pl

mgr Bożena Skowron


pok. 45

Pełnomocnik Kwestora

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 39
e-mail: Bozena.Skowron@pw.edu.pl

Agata Szymańska


pok. 104

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Agata.Szymanska@pw.edu.pl

mgr Daria Wyszogrodzka


pok. 43

Biuro Współpracy Międzynarodowej WZ

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 77
e-mail: Daria.Wyszogrodzka@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Paweł Burski


pok. 111B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 83 58
e-mail: Pawel.Burski@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Denys


pok. 111A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 83 58
e-mail: Krzysztof.Denys@pw.edu.pl

Jarosław Żak


pok. 111B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 83 25
e-mail: Jaroslaw.Zak@pw.edu.pl