BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Pracownicy Wydziału

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Ewa Dąbrowska


pok. 105

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Ewa.Dabrowska@pw.edu.pl

mgr inż. Iwona Dobrzyńska


pok. 140a

Samodzielne Stanowisko

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 10
e-mail: Iwona.Dobrzynska@pw.edu.pl

mgr Anna Dudkowska-Ściślak - urlop


pok. 135

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 99
e-mail: Anna.Dudkowska@pw.edu.pl

mgr Marzena Fabijańska


pok. 137

Biuro Dziekana

Obsługa administracyjna Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Opieka administracyjna nad postępowaniami o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: (22) 849 94 43
e-mail: Marzena.Fabijanska@pw.edu.pl

mgr Karolina Iwanowicz


pok. 135

Biuro ds. Planowania i Rozliczania Dydaktyki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 99
e-mail: Karolina.Iwanowicz@pw.edu.pl

mgr Ewelina Korzeniowska


pok. 5

Dziekanat ds. Studenckich

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 94
e-mail: Ewelina.Korzeniowska@pw.edu.pl

Dorota Lurka


pok. 43

Biuro Obsługi Doktorantów

Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego

tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 85
e-mail: Dorota.Lurka@pw.edu.pl

mgr inż. Agata Maciszewska


pok. 105

Kierownik Dziekanatu ds. Studiów

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Agata.Maciszewska@pw.edu.pl

mgr Julita Matusiak


pok. 137

Biuro Dziekana

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 32
tel. miejski: (22) 849 94 43
e-mail: Julita.Matusiak@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Rybak


pok. 104

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Katarzyna.Rybak@pw.edu.pl

mgr Bożena Skowron


pok. 45

Pełnomocnik Kwestora

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 39
e-mail: Bozena.Skowron@pw.edu.pl

Agata Szymańska


pok. 104

Dziekanat

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 14
tel. miejski: 22 849 94 68
e-mail: Agata.Szymanska@pw.edu.pl

mgr Daria Wyszogrodzka


pok. 43

Biuro Współpracy Międzynarodowej WZ

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 77
e-mail: Daria.Wyszogrodzka@pw.edu.pl