BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Pracownicy Wydziału

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr inż. Krzysztof Bartczak


pok. 228

e-mail: Krzysztof.Bartczak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Domański


pok. 137

e-mail: Jaroslaw.Domanski@pw.edu.pl

dr inż. Jolanta Jurczak


pok. 134

e-mail: Jolanta.Jurczak@pw.edu.pl

dr hab. Piotr Korneta


pok. 131

e-mail: Piotr.Korneta@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Kotarba


pok. 233

e-mail: Marcin.Kotarba@pw.edu.pl

dr Marta Kruk


pok. 46

e-mail: Marta.Kruk@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Kryś


pok. 228

e-mail: Piotr.Krys@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Kunikowski


pok. 101L (lewy)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8432
tel. miejski: 22 849 94 43
e-mail: Grzegorz.Kunikowski@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lisowska


pok. 6P (prawy)

e-mail: Agnieszka.Lisowska@pw.edu.pl

dr Igor Perechuda


pok. 211

e-mail: Igor.Perechuda@pw.edu.pl

dr inż. Danuta Rojek


pok. 6P (prawy)

e-mail: Danuta.Rojek@pw.edu.pl

dr hab. Agnieszka Skala-Gosk


pok. 133

e-mail: Agnieszka.Skala@pw.edu.pl

dr inż. Marta Skierniewska


pok. 134

e-mail: Marta.Skierniewska@pw.edu.pl

dr inż. Witold Skomra


pok. 230

e-mail: Witold.Skomra@pw.edu.pl

dr inż. Justyna Smagowicz


pok. 141

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 02
e-mail: Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl

dr Lidia Sobczak


pok. 46

e-mail: Lidia.Sobczak@pw.edu.pl

dr inż. Olga Sobolewska


pok. 134

e-mail: Olga.Sobolewska@pw.edu.pl

dr inż. Cezary Szwed


pok. 141

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 02
e-mail: Cezary.Szwed@pw.edu.pl

dr Arkadiusz Szymanek


pok. 230

e-mail: Arkadiusz.Szymanek@pw.edu.pl

dr Joanna Węgrzyn


pok. 46

e-mail: Joanna.Wegrzyn@pw.edu.pl

dr inż. Michał Wiśniewski


pok. 109

e-mail: Michal.Wisniewski@pw.edu.pl

mgr Marek Zawada


pok. 6P (prawy)

e-mail: Marek.Zawada@pw.edu.pl