BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Pracownicy Wydziału / Adiunkci badawczo-dydaktyczni