BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Gmach Samochodów i Ciągników
ul. Ludwika Narbutta 84
02-524 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.9A

e-mail: dziekan.simr@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8598
e-mail: andrzej.wasiewski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Jakub Lasocki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8331
e-mail: jakub.lasocki@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki i rozwoju

dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8430
e-mail: jacek.dybala@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8430
e-mail: michal.hac@pw.edu.pl