BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Instytut Techniki Cieplnej / Pracownicy Instytutu / Profesorowie Uczelni