BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Biuro Dziekana

mgr inż. Agnieszka Hibner

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Lotniczy, pok. 125
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1402
fax: 22 625 73 51
e-mail: Agnieszka.Hibner@pw.edu.pl

Marzena Janusz

Gmach Lotniczy, pok.125
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7354
fax: 22 625 73 51
e-mail: Marzena.Janusz@pw.edu.pl

mgr inż. Karolina Sadownik

Gmach Nowy Lotniczy, pok. 338
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5454
e-mail: Karolina.Sadownik@pw.edu.pl

mgr Karolina Oleksiak

Koordynator Obsługi Projektów

Gmach Aerodynamiki, pok. 9
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6006
e-mail: Karolina.Oleksiak@pw.edu.pl