BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Zakład Statystyki Matematycznej i Matematyki Finansowej / Kierownik