•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kierownik

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni


pok. 514

Konsultacje
poniedziałek godz. 11:15 - 12:15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5412
e-mail: monika.sudol@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski


pok. 537

Konsultacje:
czwartek godz. 16:15-17:00, piątek godz. 17:15-18:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5336
e-mail: marian.kwietniewski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Profesorowie uczelni

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni


pok. 543

Konsultacje
wtorek godz. 12:00-13:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5338
e-mail: jaroslaw.chudzicki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni


pok. 510

Konsultacje
czwartek godz. 9:00-10:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: katarzyna.umiejewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Adiunkci

dr inż. Beata Karolinczak


pok. 530

Konsultacje:
czwartek godz. 11:15-12:00*
niedziela zjazdowa godz. 11:15-12:00 (zjazdy 1-4)*
Dostępność w MS Teams: poniedziałek godz. 11:15-12:00

*dodatkowo dostępność w MS Teams

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7682
e-mail: beata.karolinczak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk


pok. 540

Konsultacje
wtorek 11:00-12:00
sobota zjazdowa godz. 10:30-11:00 - przez I połowę semestru, w II połowie w tych godzinach możliwość konsultacji MS Teams

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7584
e-mail: katarzyna.miszta-kruk@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Justyna Walczak


pok. 546

Konsultacje
poniedziałek 12:15-14:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5702
e-mail: justyna.walczak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Maciej Malarski


pok. 531

Konsultacje
wtorek godz. 12:00-13:00
sobota zjazdowa godz. 10:30-11:00 (w terminie : 3.11.2022, 17.12.2022, 14.01.2023, 21.01.2023)
niedziela zjazdowa godz. 20:00-20:30 (w terminie: 23.10.2022 i 6.11.2022)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5304

dr inż. Klara Ramm


pok. 537

Konsultacje
czwartek godz. 10:15-12:00
sobota zjazdowa 15:15-17:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5336

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Małgorzata Perchuć


pok. 511

Konsultacje
środa godz. 13:00-14:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7929
e-mail: malgorzata.perchuc@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Asystenci

mgr inż. Kaja Niewitecka


pok. 540

Konsultacje
wtorek godz. 10:30-11:30 - termin dedykowany dla spraw związanych z praktykami zawodowymi
środa godz. 12:30-13:30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7584
e-mail: kaja.niewitecka@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel


pok. 546

Konsultacje
wtorek godz. 10:15-11:00
niedziela zjazdowa 11:15-12:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5702
e-mail: katarzyna.szmeichel@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Olga Zając


pok. 512

Konsultacje:
poniedziałek godz. 15:15-16:00
niedziela zjazdowa 11:15-12:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5329
e-mail: olga.zajac.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Bogdanowicz


pok. 512

wtorek godz. 16:00-18:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5329
e-mail: aleksandra.bogdanowicz@pw.edu.pl

Asystenci dydaktyczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Mariusz Florkowski


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5329
e-mail: mariusz.florkowski@pw.edu.pl