•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pracownicy wydziału

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler


pok. 808

Konsultacje
środa godz. 12.00 - 13.00
piątek godz. 14.00 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7274
e-mail: katarzyna.juda-rezler@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Ewa Karwowska


pok. 801

Konsultacje

środa godz. 10.00-12.00
sobota zjazdowa 16.00-17.00
konsultacje w trybie stacjonarnym, ewentualnie zdalnie po wcześniejszym umówieniu

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5944
e-mail: ewa.karwowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński


pok. 325

Konsultacje on-line:
czwartek godz. 16.00 - 17.00 po uzgodnieniu drogą mailową

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7928
e-mail: zbigniew.kledynski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski


pok. 537

Konsultacje:
wtorek godz. 15.00-16.00, piątek godz. 15.00-16.00 zdalnie Ms Teams

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5336
e-mail: marian.kwietniewski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz


pok. 103

Konsultacje:
czwartek godz. 12.15 - 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5311
e-mail: andrzej.osiadacz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki


pok. 617

Konsultacje
środa godz. 13.30 do 14.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5426
e-mail: jaroslaw.zawadzki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


pok. 701

Konsultacje
środa godz. 14.00 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5306
e-mail: monika.radziwill@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Lech Łobocki


pok. 915

Konsultacje
poniedziałek godz. 18.00 - 20.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7606
e-mail: lech.lobocki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni


pok. 621

Konsultacje:
poniedziałek godz. 12.00 - 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5950
e-mail: artur.badyda@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni


pok. 242

Konsultacje:
wtorek godz. 14.00 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5312
e-mail: piotr.bartkiewicz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni


pok. 132

Konsultacje on-line:
czwartek godz. 8.00 - 10.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5137
e-mail: anna.bogdan@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni


pok. 107

Konsultacje:
wtorek godz. 14.15 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5057
e-mail: maciej.chaczykowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni


pok. 543

Konsultacje

wtorek godz. 12.15 - 13.00
sobota zjazdowa godz. 12.15 - 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5338
e-mail: jaroslaw.chudzicki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni


pok. 339

Konsultacje
środa godz. 11.00 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5334
e-mail: pawel.falacinski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni


pok. 912

Konsultacje:
czwartek godz. 16.00 - 18.00 p. 814 stacjonarnie lub on-line - zdalnie przez MS Teams

www.akulig.is.pw.edu.pl

tel. miejski: 22 629 30 26
e-mail: andrzej.kulig@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni


pok. 412

Konsultacje
poniedziałek godz. 11.15 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7885
e-mail: adam.muszynski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni


pok. 337

Konsultacje on-line:
poniedziałek godz. 17.15 - 18.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5707
e-mail: pawel.popielski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni


pok. 411a, 25

Konsultacje
wtorek godz. 14.00 -16.00 zdalnie/stacjonarnie

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5708; 5417
e-mail: agnieszka.pusz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Joanna Strużewska - Krajewska, prof. uczelni


pok. 903

Konsultacje on-line:
wtorek godz. 12.00 - 13.00 i 14.00 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5503
e-mail: joanna.struzewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni


pok. 232

Konsultacje
środa 10.15 -12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5701
e-mail: miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni


pok. 801

Konsultacje
piątek godz. 15.00 - 17.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: agnieszka.tabernacka@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni


pok. 606a

Konsultacje
czwartek godz. 14.00 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5951
e-mail: wiktor.treichel@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni


pok. 510

Konsultacje
poniedziałek godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: katarzyna.umiejewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Jan Winter, prof. uczelni


pok. 433

Konsultacje
wtorek godz. 13.00 - 14.00
środa godz. 12.00 - 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7936
e-mail: jan.winter@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni


pok. 407

Konsultacje
poniedziałek godz. 12.30 - 14.00

po uzgodnieniu drogą mailową

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5703
e-mail: malgorzata.wojtkowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni


pok. 101

Konsultacje on-line:
czwartek godz. 10.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7837
e-mail: bernard.zawada@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni


pok. 512

Konsultacje
wtorek godz. 14.15 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: monika.sudol@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Docenci

dr inż. Piotr Kuźniar


pok. 324

Konsultacje:
piątek godz. 12.30 - 13.30 
w przypadku braku zainteresowania ze strony studentów, czas konsultacji ulegnie skróceniu

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5328
e-mail: piotr.kuzniar@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Adiunkci

dr Katarzyna Affek


pok. 628

Konsultacje
czwartek 12.15 – 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: katarzyna.affek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Jan Bogacki


pok. 811

Konsultacje
poniedziałek godz. 13.15 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5423
e-mail: jan.bogacki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Anna Charkowska


pok. 125

Konsultacje
poniedziałek godz. 17.15 - 18.00 w terminie do 20.04
od 20.04 w poniedziałek godz. 12.15 - 13.00

konsultacje rozpoczną się od 7.03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5108
e-mail: anna.charkowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Marta Chludzińska


pok. 234

Konsultacje
środa godz. 12.00 - 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7816
e-mail: marta.chludzinska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Agnieszka Dąbska


pok. 333

Konsultacje
wtorek godz. 17.15 - 18.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7453
e-mail: agnieszka.dabska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Nina Doskocz


pok. 628

Konsultacje on-line:
wtorek godz. 10.00 - 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: nina.doskocz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Mieczysław Dzierzgowski


pok. 237

Konsultacje
czwartek godz. 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5461
e-mail: mieczyslaw.dzierzgowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Fabijańczyk


pok. 618

Konsultacje
poniedziałek godz. 15.00 - 16.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5952
e-mail: piotr.fabijanczyk@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Anna Gayer


pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5947
e-mail: anna.gayer@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Gilewski


pok. 604

Konsultacje
czwartek godz. 13.15 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1794
e-mail: pawel.gilewski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska


pok. 602

Konsultacje
wtorek godz. 10.00 -12.00 stacjonarnie lub MS Teams

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1792
e-mail: maria.lukaszewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Jacek Hendiger


pok. 127

Konsultacje on-line:
poniedziałek godz. 12.00 - 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6010
e-mail: jacek.hendiger@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Szymon Imiełowski


pok. 338

Konsultacje:
poniedziałek godz. 15.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7409
e-mail: szymon.imielowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Łukasz Kaczmarek


pok. 435
poniedziałek godz. 14.15 - 15.00
wtorek godz. 11.15 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5331
e-mail: lukasz.kaczmarek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Beata Karolinczak


pok. 532

Konsultacje on-line:
czwartek godz. 10.15 - 12.00
kontakt w celu uzyskania kodu dostępu do zespołu: beata.karolinczak@pw.edu.pl

e-mail: beata.karolinczak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura


pok. 15K

Konsultacje
środa godz. 14.15 - 15.15 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: apoloniusz.kodura@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Anna Komerska


pok. 235

Konsultacje
wtorek godz. 10.00 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5425
e-mail: anna.komerska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Łukasz Kotyński


p. 106b

Konsultacje
środa  godz. 15.00 - 16.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1414
e-mail: lukasz.kotynski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Dariusz Ksionek


pok. 133

Konsultacje:
czwartek godz. 16.05 - 17.00
on-line Ms Teams

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5402
e-mail: dariusz.ksionek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Michał Kubrak


pok. 427

Konsultacje
środa godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5401
e-mail: michal.kubrak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Małgorzata Kucharska


pok. 408

Konsultacje on-line:
poniedziałek godz. 10.15 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7482
e-mail: malgorzata.kucharska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz


pok. 204

Konsultacje on-line:
środa godz. 15.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 16.00 - 17.00

Konsultacje w trybie zdalnym on-line na platformie MS Teams, bądź po uprzednim umówieniu się w trybie stacjonarnym.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7506
e-mail: malgorzata.kwestarz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Jerzy Kwiatkowski


pok. 201

Konsultacje
środa godz. 13.00-15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7288
e-mail: jerzy.kwiatkowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin


pok. 709

Konsultacje:
czwartek 12.00 - 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5420
e-mail: krystyna.lelicinska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Małgorzata Loga


pok. 601

Konsultacje
piątek godz. 15.00 - 17.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1791
e-mail: malgorzata.loga@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Agnieszka Machowska


pok. 338

Konsultacje
czwartek godz. 7.30 - 8.15 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5333
e-mail: agnieszka.machowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Katarzyna Maciejewska


pok. 810

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5302
e-mail: katarzyna.maciejewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska


pok. 434

Konsultacje
wtorek godz. 10.00 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7978
e-mail: agnieszka.malesinska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Manczarski


pok. 706

Konsultacje
wtorek godz. 10.15 - 12.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5305
e-mail: piotr.manczarski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Piotr Marcinowski


pok. 811

Konsultacje
środa godz. 11.00 - 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5423
e-mail: piotr.marcinowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Maria Markiewicz


pok. 816

Konsultacje:
sobota godz. 12.00 - 13.00 w formie zdalnej
czwartek godz. 10.00 - 11.00 w 1 połowie semestru zdalnie

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5300
e-mail: maria.markiewicz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Maciej Mijakowski


pok. 125

Konsultacje:
wtorek godz. 12.30 - 13.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5108
e-mail: maciej.mijakowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Liliana Mirosz


pok. 216

Konsultacje
wtorek godz. 11.15 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7486
e-mail: liliana.mirosz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk


pok. 540

Konsultacje
środa godz. 11.15 - 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7584
e-mail: katarzyna.miszta-kruk@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Narowski


 pok. 130

Konsultacje
poniedziałek godz. 13.00 - 14.00 online MS Teams
wtorek godz. 13.15 - 14.00 p. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7263
e-mail: piotr.narowski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Olgierd Niemyjski


pok. 130

Konsultacje:
środa godz. 14.00 - 15.00 on-line lub stacjonarnie

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7263
e-mail: olgierd.niemyjski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. Krystyna Niesiobędzka


pok. 406

Konsultacje

poniedziałek godz. 10.30 - 11.15
niedziele zjazdowe godz. 10.30 - 11.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5953
e-mail: krystyna.niesiobedzka@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Elżbieta Pajor


pok. 717

Konsultacje:
poniedziałek godz. 13.00 - 14.00,  niedziela (zjazdowa) godz. 12.00 – 13.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7686
e-mail: elzbieta.pajor@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Karol Przeździecki


pok. 622

Konsultacje
poniedziałek godz. 12.00 - 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5948
e-mail: karol.przezdziecki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska


pok. 901

Konsultacje

poniedziałek godz. 14.15 - 15.00
czwartek godz. 15.15 – 16.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5301
e-mail: dorota.puslowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Adiunkci dydaktyczni

dr Andrzej Bieliński


pok. 236

Konsultacje:
poniedziałek godz. 16.30 - 17.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7963
e-mail: andrzej.bielinski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Maciej Chorzelski


pok. 203

Konsultacje:
poniedziałek godz. 16.15 - 18.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5515
e-mail: maciej.chorzelski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Wiktor Hibner


pok. 119

Konsultacje on-line:
wtorek godz. 15.00 - 16.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7927
e-mail: wiktor.hibner@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Maciej Jefimow


pok. 910

Konsultacje on-line:
piątek godz. 15.00 -16.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5469
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Paweł Kędzierski


pok. 221

Konsultacje:
czwartek godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5156
e-mail: pawel.kedzierski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Anna Kowalczyk


pok. 221

Konsultacje

Studia stacjonarne: poniedziałki godz. 12.15
Studia niestacjonarne: niedziele zjazdowe, godz. 12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5156
e-mail: anna.kowalczyk@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Elżbieta Krajewska


pok. 406

Konsultacje:
wtorek 12.30 - 14.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5953
e-mail: elzbieta.krajewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Grzegorz Kubicki


pok. 230

Konsultacje:
poniedziałek godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5021
e-mail: grzegorz.kubicki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska


po. 801

Konsultacje
wtorek  11.00 - 12.00, piątek 15.30 - 16.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: ewa.miaskiewicz-peska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Jarosław Olszak


pok. 312

Konsultacje:
poniedziałek godz. 16.30 - 17.30 
konsultacje on-line możliwe w tym lub innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu przez USOS

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5422
e-mail: jaroslaw.olszak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Małgorzata Perchuć


pok. 511

Konsultacje
wtorek godz. 14.00 -15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7929
e-mail: malgorzata.perchuc@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Jerzy Pieniążek


pok.217

Konsultacje

poniedziałki - godz. 11:00 - 12:00 
piątki zjazdowe - godz. 15.00 - 16.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5310
e-mail: jerzt.pieniazek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Witold Sikorski


pok. 618

Konsultacje
środa godz. 9.00-10.00 on-line

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5952
e-mail: witold.sikorski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Zenon Spik


pok. 119

Konsultacje
poniedziałek godz. 15.00 (on-line)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7927
e-mail: zenon.spik@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Jacek Stasierski


pok. 335

Konsultacje stacjonarne:
środa, godz. 17.15 - 18.30

Konsultacje zdalne (online):

poniedziałek, godz. 19.30 - 20.30
wtorek, godz. 19.30 - 20.30
czwartek, godz. 18.00 - 20.00
piątek, godz. 18.30 - 20.00
sobota, godz. 17.00 - 19.00
niedziela, godz. 17.00 - 19.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7405
e-mail: jacek.stasierski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Michał Strzeszewski


pok. 221

Aktualne terminy konsultacji dostępne są na stronie https://strzeszewski.is.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5156
e-mail: michal.strzeszewski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Sylwester Tyszewski


pok. 901

Konsultacje
wtorek godz. 12.15 - 13.00
czwartek godz. 12.15 - 13.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5301
e-mail: sylwester.tyszewski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Małgorzata Zdunek


pok. 909

Konsultacje:
czwartek godz. 12.15 - 14.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7980
e-mail: malgorzata.zdunek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Ziętek


pok. 230

Konsultacje:
piątek godz. 14.00 - 15.00 
w formie zdalnej lub stacjonarnej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5021
e-mail: piotr.zietek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr inż. Małgorzata Ziombska


pok. 312

Konsultacje:
do 1 grudnia 2021 w środy godz. 12.00 - 13.00 po wcześniejszym umówieniu mailowym

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5422
e-mail: malgorzata.ziombska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Asystenci

mgr inż. Karolina Banaszak


pok. 236

Konsultacje:
poniedziałek godz. 16.30 - 17.30 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7963
e-mail: karolina.banaszak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Adam Kasprzak


pok. 436

Konsultacje:
piątek godz. 9.15 - 10.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7779
e-mail: adam.kasprzak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr Klaudia Kryniecka


pok. 604

Konsultacje
czwartek godz. 12.00 - 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1793
e-mail: klaudia.kryniecka@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Krysiak


pok. 326

Konsultacje
piątek godz. 11.15-12.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5020
e-mail: lukasz.krysiak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Dominika Mucha


pok. 619

Konsultacje on-line:
czwartek godz. 12.00 - 13.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5947
e-mail: dominika.mucha@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Kaja Niewitecka


pok. 540

Konsultacje
środa godz. 10.15 - 10.00 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7584
e-mail: kaja.niewitecka@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Michał Pachocki


pok. 201

Konsultacje:
środa godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7288
e-mail: michal.pachocki@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Paola Porretta-Tomaszewska


pok. 910 

Konsultacje
czwartek godz. 12.00 - 14.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5469
e-mail: paola.tomaszewska@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Sosnowska


pok.336

Konsultacje
piątek, godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5335
e-mail: anna.sosnowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel


pok. 546

Konsultacje

poniedziałek,  godz. 14:15 – 15:00
sobota zjazdowa,  godz. 16:15 – 17:00 

konsultacje w obu terminach w pierwszej połowie semestru będą odbywać się w trybie zdalnym (MS Teams) lub stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu, druga połowa semestru stacjonarnie

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5702
e-mail: katarzyna.szmeichel@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Marta Wiśniewska


pok. 911

Konsultacje on-line:
środa godz. 10.00 - 11.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5407
e-mail: marta.wisniewska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Olga Zając


e-mail: olga.zajac.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Pola Łomża-Kalinowska


pok. 801

Konsultacje 
wtorek godz. 11.15 - 13.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: pola.lomza@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Asystenci dydaktyczni

mgr inż. Urszula Pieniak


pok. 710

Konsultacje:
środa godz. 14.15 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5420
e-mail: urszula.pieniak@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Irena Roszczyńska


pok. 710

Konsultacje
poniedziałek godz. 11.30 - 12.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5420
e-mail: irena.roszczynska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Beata Bałdyga


pok. 601

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7891
tel. miejski: (22) 825 1863
e-mail: beata.baldyga@pw.edu.pl

mgr inż. Bartosz Bednarz


pok. 435

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5331
e-mail: bartosz.bednarz.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Bereda


pok. 20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7531
e-mail: zbigniew.bereda@pw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Bińkowska


p. 718

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5332
e-mail: magdalena.binkowska@pw.edu.pl

Marcin Dziegielewski


pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7482
e-mail: marcin.dziegielewski@pw.edu.pl

Mariusz Florkowski


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 53 29
e-mail: mariusz.florkowski@pw.edu.pl

Marta Kędzierska


pok. 718

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5332
e-mail: marta.kedzierska@pw.edu.pl

Mariusz Kuczyński


pok. 31

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7522

mgr inż. Agnieszka Lechniak


pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5306
e-mail: agnieszka.lechniak@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Staśkiewicz


pok. 411a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5417
e-mail: marcin.staskiewicz@pw.edu.pl

Artur Tomasik


e-mail: artur.tomasik@pw.edu.pl

mgr inż. Joanna Ładyńska


pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7482
e-mail: joanna.ladynska@pw.edu.pl

Ewa Łukomska


pok. 704

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5307
e-mail: ewa.lukomska@pw.edu.pl

Pracownicy dziekanatu i biura dziekana

mgr inż. Maja Dąbrowska


pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5945
e-mail: maja.dabrowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Guła


Kierownik Dziekanatu

pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: katarzyna.gula@pw.edu.pl

mgr Magdalena Jarosz


Z-ca Kierownika Dziekanatu

Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim, studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku polskim, studia podyplomowe

pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7425
e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl

mgr Przemysław Kusiak


Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim, studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku polskim, studia podyplomowe

pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6133
e-mail: przemyslaw.kusiak@pw.edu.pl

lic. Iwona Latecka


Sekcja Obsługi Toku Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych oraz Studiów Podyplomowych

studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim, studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku polskim, studia podyplomowe

pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Nesterowicz

pok. 113
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: monika.nesterowicz@pw.edu.pl
e-mail: biuro.dziekana.wibhis@pw.edu.pl

mgr Bartosz Stelmach


Sekcja Obsługi Programów i Planów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

plany studiów, plany zajęć, harmonogram sesji egzaminacyjnych, rezerwacja sal

pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1572
e-mail: bartosz.stelmach@pw.edu.pl

Ilona Suska


Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych I Niestacjonarnych, Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu

studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku angielskim, wymiana międzynarodowa, sprawy pomocy materialnej studentów, legitymacje

pok.136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6132
e-mail: ilona.suska@pw.edu.pl

mgr Joanna Wiśniewska


Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych I Niestacjonarnych, Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu

studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone w języku angielskim, wymiana międzynarodowa, sprawy pomocy materialnej studentów, legitymacje

pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6134
e-mail: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl

Olena Zhdanova


Sekcja Obsługi Programów i Planów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych

plany studiów, plany zajęć, harmonogram sesji egzaminacyjnych, rezerwacja sal

pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1572
e-mail: olena.zhdanova@pw.edu.pl

Ewelina Ziętek

pok. 113
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: biuro.dziekana.wibhis@pw.edu.pl
e-mail: ewelina.zietek@pw.edu.pl

Pracownicy biblioteki

mgr Monika Borowska-Wojewódka


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: monika.borowska@pw.edu.pl

Maria Cieślak


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: maria.cieslak@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Sołowiej


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: monika.solowiej@pw.edu.pl

Krzysztof Łabęda


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: krzysztof.labeda@pw.edu.pl

Pracownicy finansowo-ekonomiczni

Ewa Belka


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7826
e-mail: ewa.belka@pw.edu.pl

mgr Agata Dziupińska


pok. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6076
e-mail: agata.dziupinska@pw.edu.pl

mgr Barbara Habib


pok. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 78 57
e-mail: barbara.habib@pw.edu.pl

mgr Anna Olszyna


p. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7680
e-mail: anna.olszyna@pw.edu.pl

mgr Magdalena Pakuła


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5351
e-mail: magdalena.pakula@pw.edu.pl

Grażyna Rogalska


pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6126
e-mail: grazyna.rogalska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Supeł


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1585
e-mail: agnieszka.supel1@pw.edu.pl

mgr Magdalena Woźniak


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1585
e-mail: magdalena.wozniak1@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni i techniczni

Aneta Ameda


pok. 21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467
e-mail: aneta.ameda@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Daszewski


p. 26 SK

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5709
e-mail: michal.daszewski@pw.edu.pl

mgr Michał Karśnicki


pok.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7909
e-mail: michal.karsnicki@pw.edu.pl

Kacper Kochmański


pok. 4

tel. kom: 512 839 940
e-mail: kacper.kochmanski@pw.edu.pl

mgr Grzegorz Kowalik


p. 620

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5948
e-mail: grzegorz.kowalik@pw.edu.pl

Mariusz Kuczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7909
e-mail: mariusz.kuczynski@pw.edu.pl

mgr Dariusz Racki


pok.302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5705
e-mail: dariusz.racki@pw.edu.pl

mgr inż. Dominik Rogalski


pok. 21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467
tel. kom: 508326759
e-mail: dominik.rogalski@pw.edu.pl

dr inż. Błażej Smoliński


Kierownik Działu Administracyjnego

pok. 414b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5611
e-mail: blazej.smolinski@pw.edu.pl

mgr Anna Sodoś-Bartosiewicz


Kierownik Sekretariatu

pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: anna.sodos-bartosiewicz@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Stańczyk


pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7465
e-mail: aleksandra.stanczyk@pw.edu.pl

mgr Monika Słowińska


pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: monika.slowinska@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Andrzej Burczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Mariusz Chudorliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5711

Andrzej Karamuz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Teresa Kosela - Pałaszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Krzysztof Kowaluk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5711
e-mail: krzysztof.kowaluk@pw.edu.pl

Grażyna Krogulska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Barbara Kubiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Agnieszka Rasińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Magdalena Soboń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Ryszard Stelmaszczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Henryk Szafarski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5711
e-mail: henryk.szafarski@pw.edu.pl

Stanisława Wileńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Ewa Wróblewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Grzegorz Zawiśliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Artur Zawitkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5711

Anna Zdziechowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Zofia Ziętara


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Jacek Łukasiuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605