BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska / Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska / Profesorowie uczelni