BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii / Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Józefosław