•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii

Biuro Dziekana

mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Główny, pok. 302

e-mail: katarzyna.szulczewska@pw.edu.pl

mgr Anna Kalinowska

Sekretariat Dziekana

Gmach Główny, pokój 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7223

mgr inż. Beata Czajka

specjalista ds.administracyjnych

Gmach Główny, pokój 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1364
e-mail: beata.czajka@pw.edu.pl

inż. Krzysztof Gałajda

specjalista ds. inżynieryjno-technicznych

Gmach Główny, pok. 17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7817
e-mail: krzysztof.galajda@pw.edu.pl

mgr Iwona Kępa

starszy specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 302a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1449
e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

mgr Karolina Pietrzak

specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 302a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7245
e-mail: karolina.pietrzak@pw.edu.pl

lic. Natalia Miszczyszyn

starszy referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5968
e-mail: natalia.miszczyszyn@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Rąbek

specjalista ds. administracyjnych

lic. Adam Zalewski

specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pokój 303

e-mail: adam.marek.zalewski@pw.edu.pl

Jakub Szudrowicz

informatyk

Gmach Główny, pokój 303

e-mail: jakub.szudrowicz@pw.edu.pl