BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Telekomunikacji / Pracownicy Instytutu

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Przemysław Dymarski


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 513

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7824
e-mail: przemyslaw.dymarski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Artur Janicki


Zakład Cyberbezpieczeństwa

pok. 407

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7722
e-mail: artur.janicki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Perlicki


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 505

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7786
e-mail: krzysztof.perlicki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Rawski


Zakład Cyberbezpieczeństwa

pok. 481

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7894
e-mail: mariusz.rawski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Stępniak


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 587

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7879
e-mail: grzegorz.stepniak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski


Zakład Cyberbezpieczeństwa

pok. 473

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7745
e-mail: krzysztof.szczypiorski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7629
e-mail: jaroslaw.turkiewicz@pw.edu.pl