BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki / Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki / Kierownik