BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki / Pracownicy instytutu

Adiunkci

dr Muhammad Ali Butt


e-mail: ali.butt@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Borejko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5364
e-mail: tomasz.borejko@pw.edu.pl

dr inż. Bartosz Fetliński


Gmach Elektrotechniki, pok. 026

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7782
e-mail: bartosz.fetlinski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Firek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7932
e-mail: piotr.firek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Garbat


Gmach Elektroniki, pok. 149

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7780
e-mail: piotr.garbat@pw.edu.pl

dr inż. Bartosz Janaszek


Gmach Elektrotechniki, pok. 120 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5982
e-mail: bartosz.janaszek@pw.edu.pl

dr inż. Monika Janik


e-mail: monika.janik@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Jasiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7907
e-mail: jakub.jasinski@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Jaworski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7207,7819
e-mail: zbigniew.jaworski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Judek


Gmach Elektrotechniki, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5479
e-mail: jaroslaw.judek@pw.edu.pl

dr inż. Anna Jusza


Gmach Elektrotechniki, pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1466
e-mail: anna.jusza@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Kaczkan


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5047
e-mail: marcin.kaczkan@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Kalenik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7779
e-mail: jerzy.kalenik@pw.edu.pl

dr inż. Dominik Kasprowicz


e-mail: dominik.kasprowicz@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Kaźmierczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1464
e-mail: andrzej.kazmierczak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Koba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1463
e-mail: marcin.koba@pw.edu.pl

dr inż. Krystian Król


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7785
e-mail: krystian.krol@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Mazurak


Gmach Elektrotechniki (GR) (klatka A Wydziału Elektrycznego), ul. Koszykowa 75, pok. 232B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5478
e-mail: andrzej.mazurak@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7246
e-mail: agnieszka.wyszynska@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Siwiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7781
e-mail: krzysztof.siwiec@pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Stopiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1466
e-mail: stanislaw.stopinski@pw.edu.pl

dr inż. Sławomir Szostak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7907
e-mail: slawomir.szostak@pw.edu.pl

dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5982
e-mail: anna.zawadzka1@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Warda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7772
e-mail: piotr.warda@pw.edu.pl

dr inż. Aleksander Werbowy


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7908
e-mail: aleksander.werbowy@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wielgus


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7207
e-mail: andrzej.wielgus@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Witoński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7949
e-mail: piotr.witonski@pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Łuczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5364
e-mail: arkadiusz.luczyk@pw.edu.pl