BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck


Gmach Elektrotechniki, pok. 336

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7599
e-mail: romuald.beck@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7693
e-mail: jerzy.krupka@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak


Gmach Elektrotechniki, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7704
e-mail: bogdan.majkusiak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7783
e-mail: michal.malinowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mateusz Śmietana


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6364
e-mail: mateusz.smietana@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5870, 7533
e-mail: pawel.szczepanski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7777, 7599
e-mail: jan.szmidt@pw.edu.pl

Profesorowie Uczelni

dr hab. inż. Mariusz Sochacki, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7932
e-mail: mariusz.sochacki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1466
e-mail: ryszard.piramidowicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6065
e-mail: robert.mroczynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5349,7147
e-mail: lidia.lukasiak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7207,7819
e-mail: andrzej.pfitzner@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Borecki, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7749
e-mail: michal.borecki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard Kisiel, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7852
e-mail: ryszard.kisiel@pw.edu.pl

dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5364
e-mail: witold.pleskacz@pw.edu.pl

Adiunkci

dr Muhammad Ali Butt


e-mail: ali.butt@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Borejko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5364
e-mail: tomasz.borejko@pw.edu.pl

dr inż. Bartosz Fetliński


Gmach Elektrotechniki, pok. 026

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7782
e-mail: bartosz.fetlinski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Firek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7932
e-mail: piotr.firek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Garbat


Gmach Elektroniki, pok. 149

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7780
e-mail: piotr.garbat@pw.edu.pl

dr inż. Bartosz Janaszek


Gmach Elektrotechniki, pok. 120 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5982
e-mail: bartosz.janaszek@pw.edu.pl

dr inż. Monika Janik


e-mail: monika.janik@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Jasiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7907
e-mail: jakub.jasinski@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Jaworski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7207,7819
e-mail: zbigniew.jaworski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Judek


Gmach Elektrotechniki, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5479
e-mail: jaroslaw.judek@pw.edu.pl

dr inż. Anna Jusza


Gmach Elektrotechniki, pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1466
e-mail: anna.jusza@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Kaczkan


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5047
e-mail: marcin.kaczkan@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Kalenik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7779
e-mail: jerzy.kalenik@pw.edu.pl

dr inż. Dominik Kasprowicz


e-mail: dominik.kasprowicz@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Kaźmierczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1464
e-mail: andrzej.kazmierczak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Koba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1463
e-mail: marcin.koba@pw.edu.pl

dr inż. Krystian Król


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7785
e-mail: krystian.krol@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Mazurak


Gmach Elektrotechniki (GR) (klatka A Wydziału Elektrycznego), ul. Koszykowa 75, pok. 232B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5478
e-mail: andrzej.mazurak@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7246
e-mail: agnieszka.wyszynska@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Siwiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7781
e-mail: krzysztof.siwiec@pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Stopiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1466
e-mail: stanislaw.stopinski@pw.edu.pl

dr inż. Sławomir Szostak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7907
e-mail: slawomir.szostak@pw.edu.pl

dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5982
e-mail: anna.zawadzka1@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Warda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7772
e-mail: piotr.warda@pw.edu.pl

dr inż. Aleksander Werbowy


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7908
e-mail: aleksander.werbowy@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wielgus


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7207
e-mail: andrzej.wielgus@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Witoński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7949
e-mail: piotr.witonski@pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Łuczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5364
e-mail: arkadiusz.luczyk@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Krzysztof Anders


Gmach Elektrotechniki, pok. 128 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1466
e-mail: krzysztof.anders@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Bieniek


e-mail: aleksandra.bieniek@pw.edu.pl

mgr inż. Karol Bolek


e-mail: karol.bolek@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Bortnowski


e-mail: pawel.bortnowski@pw.edu.pl

mgr inż. Konrad Bruliński


e-mail: konrad.brulinski@pw.edu.pl

mgr inż. Bartosz Dec


e-mail: bartosz.dec@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Gabler


e-mail: tomasz.gabler@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Kamiński


e-mail: maciej.kaminski@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Kieliszczyk


pok. 120 Gmach Elektrotechniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5982
e-mail: marcin.kieliszczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Kozłowski


e-mail: lukasz.kozlowski@pw.edu.pl

mgr inż. Norbert Kwietniewski


423a, Gmach Elektroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7785
e-mail: norbert.kwietniewski@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Mierzwiński


e-mail: piotr.mierzwinski@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Paśnikowska


e-mail: aleksandra.pasnikowska@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Krzysztof Madziar


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5783
e-mail: krzysztof.madziar@pw.edu.pl

dr inż. Marek Niewiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7202
e-mail: marek.niewinski@pw.edu.pl

dr inż. Marek Sutkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7780
e-mail: marek.sutkowski@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Szymańska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7994
e-mail: agnieszka.szymanska@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Walczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7534,7773
e-mail: jakub.walczak@pw.edu.pl

dr inż. Adam Wojtasik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7207
e-mail: adam.wojtasik@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Zaręba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7534,7773
e-mail: agnieszka.zareba@pw.edu.pl