•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury

Dziekanat

mgr Paulina Gryglaszewska

Kierownik Dziekanatu

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5637
e-mail: Paulina.Gryglaszewska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów Pierwszego Stopnia - Inżynierskich

pokój 20

e-mail: dziekanat.inz@pw.edu.pl

Anna Grabczan


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5549
e-mail: Anna.Grabczan@pw.edu.pl

mgr Magdalena Stępień


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5550; 5637
e-mail: Magdalena.Stepien@pw.edu.pl

mgr inż. Robert Kamiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7172
e-mail: Robert.Kaminski@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów Drugiego Stopnia - Magisterskich

pokój 21
tel. (22) 628 32 36

e-mail: dziekanat.mgr@pw.edu.pl

Dorota Tolak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5637
e-mail: Dorota.Tolak@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Mitroszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5206; 5637
e-mail: Katarzyna.Mitroszewska@pw.edu.pl