•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych / Pracownicy Wydziału

Adiunkci

dr Adriana Bartnik-Małek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: adriana.bartnik@pw.edu.pl

dr Katarzyna Chrostowska-Malak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5792, 6537
e-mail: katarzyna.malak@pw.edu.pl

dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6538, 6537
e-mail: katarzyna.naroska@pw.edu.pl

dr Agata Ferreira


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: agata.ferreira@pw.edu.pl

dr Katarzyna Górniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: katarzyna.gorniak@pw.edu.pl

dr Hans-Joachim Greif


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531; 6537
e-mail: hans-joachim.greif@pw.edu.pl

dr Maciej Hadel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: maciej.hadel@pw.edu.pl

dr Tomasz Jaroszyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553; 6537
e-mail: tomasz.jaroszynski@pw.edu.pl

dr Robert Kędziora


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5959,1553, 6537
e-mail: robert.kedziora@pw.edu.pl

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: jolanta.grzenkowicz@pw.edu.pl

dr Dilectiss Di Sheng Liu


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: dilectiss.liu@pw.edu.pl

dr Małgorzata Orechwo


Gmach Główny pok. 229 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1540, 6537
e-mail: malgorzata.orechwo@pw.edu.pl

dr Beata Pachuca-Smulska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553; 6537
e-mail: beata.smulska@pw.edu.pl

dr Kinga Pawłowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: kinga.pawlowska@pw.edu.pl

dr Marek Porzeżyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: marek.porzezynski@pw.edu.pl

dr Jacek Połowianiuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955; 6537
e-mail: jacek.polowianiuk@pw.edu.pl

dr Michał Pręgowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: michal.pregowski@pw.edu.pl

dr Radosław Puchta


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553; 6537
e-mail: radoslaw.puchta@pw.edu.pl

dr Paula Quinon


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: paula.quinon@pw.edu.pl

dr Marcin Rojszczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553; 6537
e-mail: marcin.rojszczak@pw.edu.pl

dr Bartłomiej Skowron


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531; 6537;
e-mail: bartlomiej.skowron@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Stacewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: pawel.stacewicz@pw.edu.pl

dr Małgorzata Stawicka


Gmach Główny pok. 229 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1540, 6537
e-mail: malgorzata.stawicka@pw.edu.pl

dr Michał Stelmach


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: michal.stelmach@pw.edu.pl

dr Dominik Sypniewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955, 6537
e-mail: dominik.sypniewski@pw.edu.pl

dr Agnieszka Tomczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1540, 6356, 6537
e-mail: agnieszka.tomczak@pw.edu.pl

dr Tomasz Tyc


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6422, 6537
e-mail: tomasz.tyc@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Urbaniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5861, 6239, 6537
e-mail: krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl

dr Antonio Vassallo


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: antonio.vassallo@pw.edu.pl

dr Agnieszka Wilk-Ilewicz


Gmach Biurowy, kl. A, pok. 509

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: agnieszka.ilewicz@pw.edu.pl

dr Dorota Wilkowska-Kołakowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955, 6537
e-mail: dorota.kolakowska@pw.edu.pl

dr Beata Witkowska-Maksimczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531, 6537
e-mail: beata.maksimczuk@pw.edu.pl

dr Cezary Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6268; 6537
e-mail: cezary.wozniak@pw.edu.pl

dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: katarzyna.papuda@pw.edu.pl

dr Sebastian Zieliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: sebastian.zielinski@pw.edu.pl